Dep. Time Route Name Bus service type
05:30 SHIVAJI NAGAR PUNE to NANDURBAR via DAPODI ORDINARY EXPRESS
05:30 SHIVAJI NAGAR PUNE to NANDURBAR via MHASADI ORDINARY EXPRESS
06:30 SHIVAJI NAGAR PUNE to NANDURBAR via BABHALESHWAR ORDINARY EXPRESS
10:00 SHIVAJI NAGAR PUNE to NANDURBAR via BABHALESHWAR ORDINARY EXPRESS
18:30 SHIVAJI NAGAR PUNE to NANDURBAR via DAPODI NIGHT EXPRESS
19:30 SHIVAJI NAGAR PUNE to NANDURBAR via BABHALESHWAR NIGHT EXPRESS