Dep. Time Route Name Bus service type
05:00 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE via DAPODI ORDINARY EXPRESS
05:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
06:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
06:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
07:00 NANDURBAR to MUMBAI CENTRAL ORDINARY EXPRESS
07:30 NANDURBAR to KALYAN ORDINARY EXPRESS
08:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
08:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
09:00 NANDURBAR to PALGHAR ORDINARY EXPRESS
09:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
10:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
10:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
10:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
11:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
12:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
13:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
13:30 NANDURBAR to IGATPURI ORDINARY EXPRESS
14:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
14:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
14:45 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
15:00 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
15:15 NANDURBAR to NASIK CBS DAY ORDINARY
16:30 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
16:30 NANDURBAR to NASIK CBS DAY ORDINARY
16:45 NANDURBAR to NASIK CBS ORDINARY EXPRESS
17:30 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE via DAPODI NIGHT EXPRESS
19:45 NANDURBAR to MUMBAI CENTRAL NIGHT EXPRESS
20:00 NANDURBAR to KALYAN NIGHT EXPRESS