Dep. Time Route Name Bus service type
05:00 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE via DAPODI ORDINARY EXPRESS
06:30 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE ORDINARY EXPRESS
07:15 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE via MHASADI ORDINARY EXPRESS
10:00 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE ORDINARY EXPRESS
17:30 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE via DAPODI NIGHT EXPRESS
19:00 NANDURBAR to SHIVAJI NAGAR PUNE NIGHT EXPRESS