Dep. Time Route Name Bus service type
07:00 SHIRDI to PAREL SEMI LUXURY
07:16 TRIMBAKESHWAR to MUMBAI CENTRAL SEMI LUXURY
08:15 AURANGABAD to ARNALA via THANE CBS DAY ORDINARY
12:30 DHULE to THANE CBS DAY ORDINARY
14:30 TRIMBAKESHWAR to MUMBAI CENTRAL SEMI LUXURY
16:01 SHIRDI to PAREL SEMI LUXURY
17:00 SHIRDI to PAREL SEMI LUXURY
18:45 PARBHANI to MUMBAI CENTRAL SEMI LUXURY
19:16 TRIMBAKESHWAR to MUMBAI CENTRAL SEMI LUXURY