Dep. Time Route Name Bus service type
05:45 SANGLI to KOKAMTHAN ORDINARY EXPRESS