Dep. Time Route Name Bus service type
08:30 MIRAJ to BORIVALI NANCY COLONY via SWARGATE, PUNE SEMI LUXURY
09:15 MIRAJ to THANE CBS ORDINARY EXPRESS
18:15 MIRAJ to BORIVALI NANCY COLONY via SWARGATE, PUNE SEMI LUXURY