Dep. Time Route Name Bus service type
16:00 SHIRDI to AHERI SEMI LUXURY