Dep. Time Route Name Bus service type
05:30 SOLAPUR to MALEGAON SEMI LUXURY
08:45 SOLAPUR to NASIK CBS via SHIRDI ORDINARY EXPRESS
18:00 SOLAPUR to DHULE NIGHT EXPRESS
19:30 SOLAPUR to NASIK CBS via SHIRDI NIGHT EXPRESS