Dep. Time Route Name Bus service type
07:30 PANDHARPUR to NAGPUR SEMI LUXURY
15:00 SOLAPUR to NAGPUR SEMI LUXURY