Dep. Time Route Name Bus service type
05:30 TARAKPUR to AKKALKOT via KURDUWADI ORDINARY EXPRESS
07:00 TARAKPUR to AKKALKOT via SOLAPUR ORDINARY EXPRESS
17:00 TARAKPUR to SOLAPUR SEMI LUXURY