Dep. Time Route Name Bus service type
06:30 WARDHA to GONDIA ORDINARY EXPRESS
08:00 LONAR to GONDIA via AMRAVATI ORDINARY EXPRESS
08:30 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
12:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
13:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
13:30 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
14:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
15:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
15:30 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
15:45 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
16:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
16:30 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
16:45 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS
18:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS