Dep. Time Route Name Bus service type 12:00 GONDIA to AMRAVATI ORDINARY EXPRESS 15:30 GONDIA to AMRAVATI ORDINARY EXPRESS… Read More


Dep. Time Route Name Bus service type 05:20 AMRAVATI to GONDIA ORDINARY EXPRESS 09:05 AMRAVATI to GONDIA ORDINARY EXPRESS… Read More


Dep. Time Route Name Bus service type 06:30 WARDHA to GONDIA ORDINARY EXPRESS 08:00 LONAR to GONDIA via AMRAVATI ORDINARY EXPRESS 08:30 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS 12:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS 13:00 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS 13:30 NAGPUR to GONDIA via SAKOLI ORDINARY EXPRESS 14:00 NAGPUR… Read More


Dep. Time Route Name Bus service type 06:00 GONDIA to LONAR via AMRAVATI ORDINARY EXPRESS 06:15 GONDIA to YAVATMAL ORDINARY EXPRESS 07:45 GONDIA to NAGPUR via SAKOLI ORDINARY EXPRESS 08:45 GONDIA to NAGPUR via SAKOLI ORDINARY EXPRESS 09:00 GONDIA to MAHUR ORDINARY EXPRESS 09:45 GONDIA to NAGPUR ORDINARY EXPRESS 10:00 GONDIA to NAGPUR via SAKOLI… Read More