Dep. Time Route Name Bus service type
12:00 GONDIA to AMRAVATI ORDINARY EXPRESS
15:30 GONDIA to AMRAVATI ORDINARY EXPRESS