Dep. Time Route Name Bus service type
07:00 SOLAPUR to JALGAON ORDINARY EXPRESS
07:45 SOLAPUR to MALKAPUR ORDINARY EXPRESS