Dep. Time Route Name Bus service type
16:00 NAGPUR to SOLAPUR SEMI LUXURY
22:16 NAGPUR to PANDHARPUR SEMI LUXURY