X

MUMBAI TO SHIRDI

S No Dep. Time Route Name Bus service type
1 05:15 PAREL to SHIRDI SEMI LUXURY
2 06:00 PAREL to SHIRDI via NASIK CBS SEMI LUXURY
3 08:00 PAREL to SHIRDI SEMI LUXURY
4 09:00 PAREL to SHIRDI SEMI LUXURY
5 11:30 PAREL to SHIRDI SEMI LUXURY
6 14:45 MUMBAI CENTRAL to SHIRDI SEMI LUXURY
7 17:30 PAREL to SHIRDI SEMI LUXURY
8 20:05 PAREL to SHIRDI via NASIK CBS SEMI LUXURY
9 22:00 PAREL to SHIRDI via NASIK CBS SEMI LUXURY

More : MSRTC BUS TIMINGS

 

Sri: A Travel Geek.