X

Shirdi to Nasik

Dep. Time Route Name Bus service type
07:00 SHIRDI to PAREL SEMI LUXURY
08:00 SHIRDI to BOISAR ORDINARY EXPRESS
09:30 SHIRDI to SELVASA via JAWHAR ORDINARY EXPRESS
12:30 SHIRDI to SELVASA via JAWHAR ORDINARY EXPRESS
15:00 SHIRDI to THANE CBS via BHIVANDI ORDINARY EXPRESS
15:32 SHIRDI to ANDHERI CHAR BUNGALOW SEMI LUXURY
Sri: A Travel Geek.