X

NAGPUR TO LATUR

Dep. Time Route Name Bus service type
16:00 NAGPUR to SOLAPUR SEMI LUXURY
18:30 NAGPUR to LATUR via PUSAD NIGHT EXPRESS
21:15 NAGPUR to LATUR via NANDED SEMI LUXURY
22:16 NAGPUR to PANDHARPUR SEMI LUXURY
Sri: A Travel Geek.