X

Thane to Solapur

Dep. Time Route Name Bus service type
06:00 THANE CBS to SOLAPUR ORDINARY EXPRESS
06:30 BHIVANDI to SOLAPUR via THANE CBS ORDINARY EXPRESS
18:00 THANE CBS to SOLAPUR NIGHT EXPRESS
Sri: A Travel Geek.